DMF Slagelse

 

Referat fra generalforsamling i DMF Slagelse afdeling
mandag den 21. marts 2016
I Madam Bagger i Korsør.


1. Valg af dirigent.
Tommy

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3. Beretning.
Kim aflagde denne beretning:

Formandens beretning DMF Slagelse for året 2015

Som skrevet så er det formandens beretning og ikke bestyrelsens.

Det har været et lidt mærkeligt år i 2015.

Det startede med en lidt turbulent generalforsamling, hvor det blev
forsøgt at kuppe formandsposten.
Generalforsamlingen kunne dog godt gennemskue det, da vedkommende ikke
mødte frem til selve generalforsamlingen.

Da der var flere kandidater til de bestyrelsesposter som var på valg,
besluttede generalforsamlingen at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem.
Dette har dog ikke ført til nogen form for ekstra aktivitet.

På det første bestyrelsesmøde gjorde jeg bestyrelsen klart at de hver
især skulle komme med ideer og ønsker til egne aktiviteter. Samtidig
gjorde jeg det klart at ingen arbejdede og/eller tog beslutninger på
egen hånd, samt at jeg ville informeres om alle initiativer.

Status
Dele af bestyrelsen har ikke deltaget i et eneste bestyrelsesmøde.
Dele af bestyrelsen har det ikke været mulig at få fat i det meste af året.
Dele af bestyrelsen har påtaget sig opgaver som ikke er løst.
Stort set ingen af de aftalte opgaver er blevet løst.
Samarbejde er stort set ikke eksisterende.

Vi har igen i 2015 gennemført DMF open air?, som blev afholdt i august
i marinaen i Korsør.
Det blev et meget okay arrangement, men som var småt besøgt.
Det skyldes delvis for dårlig annoncering, halv skidt vejr samt, at
arrangementet faldt sammen med maritim uge.
Det var svært at trække folk i marinaen, da der efter sigende var gratis
udskænkning på fæstningen.
Det var aftalen, at restauranten skulle betale lyd og lys, men vi kom
efterfølgende til at hænge på halvdelen af betalingen, da det skulle
have givet underskud.
Da vi ikke har fået tilskud fra hovedforbundet, har DMF open air været
en betydelig udgift for afdelingen i 2015.

Jeg har lavet aftale om, at vi laver DMF open air igen i år ? 26-8-16.
Denne gang bliver det en del af maritim uge, som står for omtale,
annoncering samt scene, lyd og lys.

Der afholdes møder for de mindre afdelinger på sjælland.
Slagelse har deltaget, og forsøger også at deltage i kommende møder.

Medlemstallet

Medlems nedgang er en udvikling, som de fleste små afdelinger kæmper med.

Januar 2015 var vi 39 medlemmer. Ved udgangen af 2015 var vi 42 medlemmer.
Medlemstallet er i dag 42.
Så det er trods alt positivt.

Fremtiden.

2016 er kongres år. Slagelse afdeling er berettiget til at sende 2
delegerede.
Disse vælges under et senere punkt på dagsordenen.

Erik Damgård (Roskilde) har meldt sig som ny kandidat til formandsposten.
Jeg er ikke sikker på at Erik er den rette til posten.

Beretningen stilles hermed til debat.
P.b.v Kim Visti

4. Regnskab.
Regnskabet godkendt, decharge besluttet.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg af delegerede til kongres 2016.
Tage og Theis valgt.

7. Forslag til kongressen.
Ingen.

8. Valg af kasser.
Theis valgt.

9. Valg af bestyrelse.
Dags dato er Tage, Theis og Rene valgt for to år. Allan valgt for et år.
Kim er formand og på valg næste år. Theis er kasser. Karsten valgt for
et år.

Herefter trak Kim Visti sig som formand og generalforsamlingen
besluttede at vælge en ny formand for et år.
Theis blev valgt som formand for et år.

Valgt til suppleant.
Ernie blev valgt.

10: Valg af revisor.
Jimmi valgt for to år.
Revisorsuppleant:
Tommy valgt.

11. Eventuelt.
Generalforsamlingen takkede Kim for hans arbejde for DMF-Slagelse.
Morten fra hovedbestyrelsen orienterede om hvad der foregik på landsplan.

Referent.
Troels Christensen.